Tietosuojaseloste

Aprilia Club Finland ry

Tämä on Aprilia Club Finland ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Aprilia Club Finland ry
Rek.no. 190.515
Kotipaikka Porvoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhdistyksen jäsenvastaava Anssi Kanninen
jasenasiat@apriliaclubfinland.com

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain mukainen yhdistyksen jäsenten luettelointi
Jäsenmaksujen tilanteen seuranta
Jäsenmaksulaskujen ja muiden kerhotiedotteiden postitus jäsenille
Muu tiedotus sähköpostilla ja puhelimella

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsennumero
Etu- ja sukunimi
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Jäsenyyden tyyppi (Moottoripyörä / Kevytmoottoripyörä / Mopo / Kannatusjäsen)
Jäsenyyden haku- ja hyväksymispäivämäärä
Viimeisimmän jäsenmaksun maksutiedot
Jäsenen moottoripyörän merkki ja malli (vapaaehtoinen tieto)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat jäsenen itsensä ilmoittamia, kun hän on hakenut yhdistyksen jäseneksi. Tietoja pystyy päivittämään yhdistyksen kotisivuilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Yhdistyksen jäsentietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättyessä kaikki henkilön tiedot poistetaan rekisteristä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aprilia Club Finland ry säilyttää jäsenrekisteriä OVH Hosting Oy:n palvelimilla EU:n alueella. OVH Hosting on puolestaan sitoutunut noudattamaan EU:n henkilötietolakeja. Lisätietoja OVH:n henkilötietojen suojauksesta: https://www.ovh-hosting.fi/henkilotietojen-suojaus

Jäsenrekisteriin pääsy ja sen muuttaminen on rajoitettu tunnuksilla ja salasanoilla. OVH Hosting Oy huolehtii jäsenrekisterin varmuuskopioinnista.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada kaikki omat tietonsa tarkastettavaksi ja korjaattavaksi.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä jäsenvastaavaan: jasenasiat@apriliaclubfinland.com